Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, dierenarts Steven De Smedt respecteert de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het opmaken van een factuur, het vesturen van nieuwsbrieven en reclame-en/of marketingdoeleinden. Tijdens het plaatsen van de bestelling moet de Klant niet enkel akkoord gaan met de algemene voorwaarden maar tevens bevestigen dat hij akkoord is met de privacyregels. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Cygnusshop af te sluiten. Wij behandelen de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant kan ten allen tijde deze toestemming intrekken, waardoor de gegevens terug verwijderd zullen worden. De klant kan ook te allen tijde bezwaar aantekenen voor het gebruik van zijn gegevens in de hierboven vermelde doeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Klant ook het recht om zijn gegevens te laten verwijderen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan dierenarts Steven De Smedt, Binnenweg 3A, 2220 Heist-op-den-Berg, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. De klant heeft ook de mogelijkheid om deze aanvraag digitaal in te dienen via steven@dierenartsdesmedt.be. Ook de digitale aanvraag dient gepaard te zijn met een kopie van paspoort als bewijs van identiteit. Binnen de maand wordt er op de vraag van de klant ingegaan met een detail van zijn gegevens.

De door de Klant verstrekte gegevens worden bewaard zodat hij niet telkens opnieuw al uw gegevens dient in te geven. Tijdens het betaalproces kan er gekozen worden om meteen te betalen via een payment service provider (PSP). Deze PSP zal de naam en e-mailadres bewaren teneinde een vlotte afhandeling bij de volgende aankoop te garanderen.

Alle door de Klant verstrekte gegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet om risico op diefstal van uw gegevens tot een minimum te beperken. Een back-up van de gegevens wordt gemaakt op een extern bedrijf dat de privacyregels respecteert volgens de overeenkomst gemaakt in het Europese-Amerikaanse PrivacyShield.

Voor het opmaken van een factuur wordt er gebruik gemaakt van de praktijkmanagementsoftware die gebruikt wordt door dierenarts Steven De Smedt. De gegevens van de Klant worden in deze software bewaard in de cloud. Deze servers zijn gelegen in klasse A datacenters, uitgerust met gegarandeerde stroomvoorziening, inbraakbeveiliging, water– en branddetectie en airconditioning. In dit datacenter wordt de stroomvoorziening, internet-connectiviteit, klimaatregeling, fysische beveiliging 24/24 gegarandeerd. De gegevens worden ook hier via een versleutelde verbinding doorgestuurd om verlies of diefstal van data te voorkomen.

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan hij zich steeds richten tot dierenarts Steven De Smedt, Binnenweg 3A, 2220 Heist-op-den-Berg, steven@dierenartsdesmedt.be.

De klant kan klacht indienen bij de privacycommissie (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) als hij/zij meent dat zijn/haar gegevens foutief verwerkt worden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,  dierenarts Steven De Smedt heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Cygnusshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken worden voorzien door Google. Ook Google respecteert de privacywetgeving die overeen gekomen is in de PrivacyShield.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Dierenarts Steven De Smedt, Binnenweg 3A, 2220 Heist-op-den-Berg.