Van waar komt de naam Cygnusshop?

Cygnusshop is afgeleid van Cygnus, wat zwaan betekent in het Latijn. Deze naam is gekozen omdat Cygnusshop gelegen is in Heist-op-den-Berg en in het wapenschild van deze gemeente staat de zwaan dan ook prominent afgebeeld.

De zwaan staat in het wapenschild van Heist-op-den-Berg voor zuiverheid en onschuld, maar wat opzoekwerk over de mythologie van zwanen levert al snel mooie termen op zoals: gratie, zuiverheid, kracht, liefde en trouw.

Cygnusshop tracht deze termen dan ook na te leven door een zo goed mogelijke samenstelling van de webshop te bieden en een zo goed mogelijk klantenservice te bieden.